KÓDEX - MŠK ŽILINA 2004

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


ETICKÝ KÓDEX
Etický kódex rodiča hráča MŠK Žilina

Milí rodičia, sme radi, že ste si vybrali náš klub ako firmu, ktorá sa bude starať o rast a zdokonaľovanie Vašich detí vo futbalovom umení. Tak ako Vám, tak aj nám ide o to, aby Vaše dieťa napredovalo a aby z neho vyrástol človek, ktorý bude prospešný pre spoločnosť. Kvôli tomuto zámeru vznikol tzv. Etický kódex rodiča.

,,Hlavným zámerom Etického kódexu rodiča  je upozorniť na negatívne dopady neslušného správania sa rodičov počas futbalových zápasov, turnajov a v tréningovom procese.’’

Kódex rodiča - je orientovaný pre rodičov, ktorý sa často dopúšťajú množstva chýb pri výchove detí a sledovaní ich futbalových aktivít. Tieto chyby majú negatívny vplyv na rozvoj detí ako po športovej stránke tak aj po psychickej a morálnej.

Čo je cieľom Etického kódexu rodiča?  

  • zmeniť prístup a správanie sa rodičov pri sledovaní tréningov, zápasov, turnajov,
  • propagovať myšlienku a princíp fair - play u detí a úctu k spoluhráčom i k súperom,
  • učiť deti ako vyhrať ale aj vedieť prijať prehru,
  • mládežnícky futbal nie je to isté čo futbal  dospelých, v nižších kategóriách je dôležitá radosť a pôžitok z hry u detí,
  • futbal má deti vychovávať k aktívnemu životnému štýlu a pôsobiť ako prevencia proti nástrahám ulice,
  • úloha rodiča je v zdravom podporovaní svojho dieťaťa, v rešpektovaní jeho aktuálnych schopností, v zdravom fandení.

Medzi negatívne aspekty správania sa rodičov vo väčšine patrí:
a) zasahovanie počas tréningov do tréningového procesu - pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie deti,
b) zasahovanie počas turnajov, zápasov do hry - a to riadením hry, pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie deti (čo majú robiť, kde majú behať, komu majú prihrať), tým priamo zasahujú do
kompetencií trénera, narúšajú jeho prácu, tieto situácie majú za následok to, že deti sú zmätené z pokynov z rôznych strán - FANDENIE JE POVOLENÉ,
c) rodičia zasahujú do vedenia a riadenia klubu,
d) rodičia kladú príliš veľký dôraz na výsledky vlastného dieťaťa a celého tímu,
e) rodičia chcú, aby ich dieťa dosiahlo úspech okamžite, čím vyvolávajú neadekvátny tlak na dieťa ale aj trénerov,
f) rodičia si prostredníctvom svojich detí chcú realizovať svoje nenaplnené ciele,
g) rodičia si dovoľujú neslušne pokrikovať na rozhodcov a tým tvoria zlý príklad aj vlastným deťom,
h) nenútim svoje dieťa hrať futbal, neustále si pripomínam, že dieťa hrá futbal pre vlastné potešenie, nie moje,
i) naučím ho, že vydať zo seba maximum je minimálne tak dôležité, ako vyhrať,
j) zaobchádzam s ním ako s víťazom, ak hral v športovom duchu a vytrvalo bojoval,
k) nevyhreším ho a nenadávam mu, ak spraví chybu alebo prehrá zápas,
l) nezabúdam, že deti sa učia hlavne z príkladov a vzorov, preto pri peknej akcii, momente, hre alebo zásahu brankára zatlieskam,
m) nespochybňujem verejné rozhodnutia a znalosti rozhodcov,
n) oceňujem prácu trénerov, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti deťom, tak isto aj prácu dobrovoľníkov,
o) nebudem brať priestor deťom na ihrisku a rozptyľovať ich pri tréningovom procese a zápasoch, moje miesto ako rodiča je na tribúne, kde sa nerušene pozerám na napredovanie môjho
dieťaťa,
p) budujem pozitívny vzťah ku klubu, ktorý reprezentuje dieťa.

10 spôsobov ako byť dobrým futbalovým rodičom:
1. nezabúdaj, aby si mal vždy pozitívny prístup k dieťaťu, povzbudzuj ho, utešuj a podporuj,
2. zaujímaj sa aj o výpomoc a iné aktivity pri mužstve svojho dieťaťa,
3. nezabúdaj, že si tiež súčasťou nášho klubu, podľa toho sa správaj na zápasoch, buď vzorom,
4. nájdi si čas vypočuť svoje dieťa, preber s ním zápas, ale nehodnoť pred ním negatívne jeho spoluhráčov, vplývaj pozitívne,
5. dbaj na stravu, zdravie a túžby svojho dieťaťa, dobrá strava, dostatok spánku a nedopusť, aby trénovalo s teplotou alebo chrípkou,
6. nabádaj ho na hru, šport, ale nenúť ho,
7. buď  oporou svojmu dieťaťu, ak vyhrá i nevyhrá,
8. čistá hra, pozitívna emócia, správanie a dobrá nálada - toto nech sú hlavné priority,
9. buď svojmu dieťaťu nápomocný a nedopusť, aby tvoje očakávania naňho padli ako bremeno,
10. nechaj trénera robiť si svoju prácu.

Záver : Každý rodič bude oboznámený o  Etickom kódexe rodiča.
Rodič, ktorý  po viacnásobnom upozornení  nebude rešpektovať  Etický kódex rodiča, oberie o radosť z hry  len vlastné dieťa, ktoré nebude nominované na zápasy a turnaje pokiaľ rodič nebude rešpektovať usmernenia z Etického kódexu rodiča.

Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi víťazstvá aj prehry, veľmi chcete aby boli úspešné, ale niekedy menej je naozaj viac, rešpektujte aktuálne schopností svojich detí a neberte im radosť z hry.

Preto, prosíme rodičov aby dodržiavali usmernenia z Etického kódexu rodiča hráča MŠK Žilina.

Etický kódex rodiča je projektom aj iných klubov a funguje aj v Česku a iných európskych štátoch.
Cookie Policy | Copyright © 2017 DaneT, s.r.o. Materiál použitý na tejto stránke je vlastníctvom jeho pokytovateľa a bez jeho súhlasu sa nesmie ďalej šíriť, akýmkoľvek spôsobom.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky